Chả cá Thuận, hiện đại hóa trang thiết bị, máy móc chế biến chả cá

Chả Cá Thuận hiện đại hoá máy móc sản xuất

Nhờ mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất, hiện cơ sở chả cá Thuận, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã sản xuất được chả cá sạch. Chúng tôi đến thăm cơ sở chả cá Thuận , thôn Phú Can 2 Nam, xã Vạn Phú. Điều khác biệt, ở đây, nguyên liệu […]